Թեմա

Նորածինների վերակենդանացման գծով վերապատրաստում

http://www.lds.org/library/page/display/0,7098,6211-1-3217-1,00.html

  • Աշխատելով աշխարհի տարբեր երկրների ազգային առողջապահական կազմակերպությունների և առողջապահության նախարարությունների հետ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին ուղարկել է կամավոր բժիշկներ և բուժքույրեր` ուսուցանելու մանկաբարձներին նորածնային վերակենդանացման եղանակները: Վերապատրաստված մանկաբարձները կարող են օգնություն ցուցաբերել փրկելով ծննդաբերության ժամանակ շնչառական բարդություններ ունեցող նորածինների կյանքը:
  • Եկեղեցու ջանքերի շնորհիվ հազարավոր մանկաբարձներ են վերապատրաստվել:
  • 2006թ. վերապատրաստում անցկացվեց 26 երկրներում` Ալբանիա, Արգենտինա, Բոցվանա, Բրազիլիա, Կոլումբիա, Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Էկվադոր, Եգիպտոս, Էլ Սալվադոր, Գանա, Հնդկաստան, հորդանան, Լիբանան, Լեսոտո, Լիբերիա, Մալազիա, Մոնղոլիա, Մյանմար, Նամիբիա, Նիգերիա, Պարագվայ, Պերու, Սիերա Լեոնե, Թայլանդ, Թուրքիա և Ուկրաինա:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.