Թեմա

Մահապատիժ

Հարցը, թե երբ և ինչ հանգամանքներում պետությունը պետք է կիրառի մահապատիժը, Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին համարում է խնդիր, որը պետք է լուծվի բացառապես քաղաքացիաիրավական սահմանված նորմերով: Մենք ոչ աջակցում ենք, ոչ էլ դեմ ենք մահապատժին:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.