Թեմա

Կրոնական ազատություն

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին հավատում է կրոնական ազատության պահպանման և պաշտպանման նշանակությանը ամբողջ աշխարհում: Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու ղեկավարների կողմից եղել են նշանակալից ելույթներ`ուղղված կրոնական ազատության հանդեպ Եկեղեցու դիրքորոշմանը.

 

«Ճշմարտություն և համբերատարություն»
Երեց Դալլին Հ. Օքս
ԲՅՀ Մարիոթ Կենտրոն
11 սեպտեմբերի 2011թ.
Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ Նորություններ

«Պահպանել կրոնական ազատություն»
Երեց Դալլին Հ. Օքս
Չապման Համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետ
4 փետրվարի 2011թ.
Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ Նորություններ

«Մեր Սահմանադրության հիմունքները»
Երեց Դալլին Հ. Օքս
Թաբերնաքլը Սոլթ Լեյք Սիթիում
17 սեպտեմբերի 2010թ.
Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ
Նորություններ

«Մենք բոլորս ընդգրկված ենք»
Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն
Բոստոնի և Հինգհամ ցցերի երիտասարդ չափահասներին
10 հունիսի 2010թ. Քաղվածքներ ելույթից

«Հասարակական հրապարակում կրոնին սպառնացող մահը»
Երեց Լանս Բ. Վիքման

Ջ. Ռուբեն Կլարկ Իրավաբանական միությունից
11 փետրվարի 2010թ. Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ

«Կրոնական ազատություն»
Երեց Դալլին Հ. Օքս
Բրիգամ Յանգի Համալսարան-Այդահո
13 հոկտեմբերի 2009թ. Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ Նորություններ

 

Կաթոլիկ եկեղեցու Գերաշնորհ Կարդինալ Ֆրենսիս Ջորջը, Բրիգամ Յանգ Համալսարանում իր ելույթի ժամանակ նույնպես խոսել է կրոնի ազատության թեմայով.

«Կաթոլիկները և Վերջին Օրերի Սրբերըգործընկերներ են Կրոնական ազատության պահպանման գործում»
Կարդինալ Ֆրենսիս Ջորջ
Բրիգամ Յանգի Համալսարան
23 հոկտեմբերի 2010թ. Ելույթի տեքստն ամբողջությամբ(.pdf ֆայլ) Նորություններ

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.