Թեմա

Երեց Դալլին Հ. Օքս

Երեց Դալլին Հ. Օքսը ծառայել է որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումի անդամ 1984թ. մայիսից:

Նա Յուտա նահանգի Պրովո քաղաքից է (ծնվել է 1932թ.): Նա և իր հանգուցյալ կինը, Ջյուն Դիքսոն Օքսը, ունեն վեց երեխա: Նրա կինը մահացել է 1998թ. հուլիսի 21-ին: 2005թ. օգոստոսի 25-ին նա ամուսնացել է Քրիստեն Մ. Մակմեյնի հետ` Սոլթ Լեյքի Տաճարում:

Երեց Օքսը Բրիգամ Յանգ Համալսարանի (1954) և Չիկագոյի Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի (1957) շրջանավարտ է: Նա դասավանդել և իր պրակտիկան անց է կացրել Չիկագոյում: Նա 1971-1980թթ. Բրիգամ Յանգ Համալսարանի նախագահն էր և 1980-1984թթ. Յուտայի Գերագույն Դատարանի դատավորը, մինչև իր հրաժարականը` Առաքյալի իր կոչումը ընդունելու առիթով:

Նա եղել է բազմաթիվ բիզնես, կրթական և բարեգործական կազմակերպությունների ղեկավար կամ խորհուրդների անդամ: Նա հեղինակը կամ համահեղինակն է կրոնական և իրավական թեմաներով բազմաթիվ գրքերի և հոդվածների:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.