Նորություններ

«Ընկերոջը` ընկեր». Հետևել Հիսուսին

Մանկական սերիալի նոր դրվագն այժմ հասանելի է մի քանի եվրոպական լեզուներով

2024 թվականի մարտ ամսվա «Ընկերոջը՝ ընկեր» դրվագում հատուկ հյուրեր են՝ Առաջին Նախագահության նախագահ Դալլին Հ. Օուքսը և նրա կինը՝ Քրիստենը: Երեխաների միության գերագույն նախագահության կողմից կազմակերպված այս դրվագն օգնում է երեխաներին սովորել Հիսուսին հետևելու կարևորության մասին:

<p>«Ընկերոջը՝ ընկեր» հեռարձակումը սերիալ է երեխաների համար՝ սովորելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին:</p><p>Փորձեք այս զվարճալի ձեռքի աշխատանքի միջոցառումը 2024 թվականի մարտ ամսվա «Ընկեր» ամսագրից:</p>
«Ընկերոջը՝ ընկեր» հեռարձակումը սերիալ է երեխաների համար՝ սովորելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Կլինի երաժշտություն, այցելություն Լուի Տուկանի կողմից և ձեռքի աշխատանքի զվարճալի միջոցառում: Այս 20 րոպեանոց դրվագը ունի զվարճալի, գրավիչ բովանդակություն, որը ստեղծված է հենց երեխաների համար և կարող է օգտագործվել տանը կամ Երեխաների միությունում՝ օգնելու ուսուցանել երեխաներին Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին:

Դրվագն այժմ հասանելի է հետևյալ ալիքներով.

Թարգմանված տարբերակները հասանելի են Gospel Library ալբաներեն, չեխերեն, դանիերեն, հոլանդերեն, անգլերեն, ֆիներեն, ֆրանսերենգերմաներեն, հունգարերեն, իտալերեն, նորվեգերեն, պորտուգալերենիսպաներեն, շվեդերեն և ուկրաիներեն:

Լրացուցիչ լեզուներով հեռարձակումները հասանելի կլինեն առաջիկա շաբաթներին:

Ձեռքի աշխատանքի միջոցառում

Հեռարձակման ընթացքում երեխաները կսովորեն իրենց ձեռքի տակ եղած նյութերից պատրաստել իրենց Զատիկի շուշանը: (Տես ստորև բերված պատկերը 2024 թվականի մարտ ամսվա «Ընկեր» ամսագրից):

Ձեռքի աշխատանքի միջոցառման համար անհրաժեշտ նյութերն են.

  • թուղթ
  • մատիտներ կամ մարկերներ
  • մկրատ
  • ժապավեն
  • փայտիկ

<p>«Ընկերոջը՝ ընկեր» հեռարձակումը սերիալ է երեխաների համար՝ սովորելու Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի մասին:</p><p>Փորձեք այս զվարճալի ձեռքի աշխատանքի միջոցառումը 2024 թվականի մարտ ամսվա «Ընկեր» ամսագրից:</p>
Փորձեք այս զվարճալի ձեռքի աշխատանքի միջոցառումը 2024 թվականի մարտ ամսվա «Ընկեր» ամսագրից:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.