Նորություններ

Առաջին Նախագահությունը հայտարարում է տարածաշրջանային ղեկավարների նշանակումները 2024 թվականի համար

Փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում օգոստոսի 1-ից

Յոթանասունի Նախագահության վրա և ուժի մեջ կմտնեն 2024 թվականի օգոստոսի 1-ից:

Ներբեռնեք տարածաշրջանային ղեկավարների նշանակումների PDF փաստաթուղթը: (միայն անգլերեն)


Առաջին Նախագահությունը և Տասներկուսի Քվորումը նախագահում են Եկեղեցու բոլոր գործերը: Տարածաշրջանային նախագահությունների անդամները Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունականներ են  կամ Տարածքային Յոթանասունականներ:   Տարածաշրջանային նախագահությունները բաղկացած են նախագահից և երկու խորհրդականներից, որոնք գործում են տարածքային գրասենյակներից՝ յուրաքանչյուր նշանակված տարածքում:

Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցում կան 23 տարածաշրջաններ. վեց տարածաշրջաններն ընդգրկում են Միացյալ Նահանգները և Կանադան, իսկ 17-ը՝ ընդգրկում են լրացուցիչ տարածաշրջանները այդ երկու երկրներից դուրս:

Սկսած 1984 թվականից ստեղծվեցին տարածաշրջաններ, որոնք ուղղորդում էին աշխատանքը համաշխարհային Եկեղեցու աշխարհագրական վայրերում: ԱՄՆ-ի և Կանադայի տարածաշրջանային նախագահությունները աշխատում են Եկեղեցու գլխավոր գրասենյակից, որը գտնվում է Յուտայի նահանգի Սոլթ Լեյք Սիթիում: Եկեղեցու Մերձավոր Արևելքի/Աֆրիկայի Հյուսիսային տարածաշրջանը նույնպես կառավարվում է գլխավոր գրասենյակից:

Տասներկուսի … ղեկավարության ներքո, եկեղեցին կառուցելիս և բոլոր ազգերի մեջ նրա գործերը կարգավորելիս» (Վարդապետություն և Ուխտեր 107.34):

Յոթանասունի Նախագահություն

Յոթանասունի Նախագահությունը 2024-2025 թվականների համար, ձախից աջ՝ երեց Կարլ Բ. Քուք, երեց Խոսե Ա. Թեյշեյրա, երեց Ս. Մարկ Փալմեր, երեց Մարկուս Բ. Նեշ, երեց Մայքլ Տ. Ռինգվուդ, երեց Առնուլֆո Վալենսուելա և երեց Էդվարդ Դյուբ:

Յոթանասունի Նախագահությունը յոթ Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունականների խումբ է, որը կանչվել է Առաջին Նախագահության կողմից՝ նախագահելու Յոթանասունի բոլոր անդամներին:
Յոթանասունի Նախագահությունը յոթ Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունականների խումբ է, որը կանչվել է Առաջին Նախագահության կողմից՝ նախագահելու Յոթանասունի բոլոր անդամներին:
Յոթանասունի Նախագահությունը յոթ Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունականների խումբ է, որը կանչվել է Առաջին Նախագահության կողմից՝ նախագահելու Յոթանասունի բոլոր անդամներին:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Տարածաշրջանային Նախագահություններ

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Եվրոպայի Կենտրոնական Տարածաշրջանի Նախագահությունը 2024-2025 թվականներին, ձախից աջ. երեց Ջեք Ն. Ջերարդ՝ առաջին խորհրդական, երեց Ռուբեն Վ. Ալիո՝ նախագահ, և երեց Ջեյմս Վ. ՄակՔոնկի III՝ երկրորդ խորհրդական:

Եվրոպայի Կենտրոնական Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 37 երկրներում:
Եվրոպայի Կենտրոնական Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 37 երկրներում:
Եվրոպայի Կենտրոնական Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 37 երկրներում:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Եվրոպայի Հյուսիսային Տարածաշրջանի Նախագահությունը 2024-2025 թվականներին, ձախից աջ. երեց Մարկոս Ա. Այդուկաիտիս՝ առաջին խորհրդական, Սքոթ Դ. Ուայթինգ՝ նախագահ, և երեց Ալան Թ. Ֆիլիպս՝ երկրորդ խորհրդական:

Այս պահին Ուկրաինան և Մոլդովան վերահսկվում են տարածքային յոթանասունական երեց Կիրիլո Պոխիլկոյի կողմից՝ որպես Եվրոպայի Հյուսիսային Տարածաշրջանի Նախագահության օգնական:

Եվրոպայի Հյուսիսային Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:
Եվրոպայի Հյուսիսային Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:
Եվրոպայի Հյուսիսային Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

ԵՎՐԱՍԻԱՅԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆ

Եվրասիայի Տարածաշրջանի Նախագահությունը 2024-2025 թվականներին, ձախից աջ. երեց Նիկոլայ Ուստյուզահանինով՝ առաջին խորհրդական, երեց Ալեքսեյ Վ. Սամայկին՝ նախագահ, և երեց Ալեքսանդր Ա. Դրաչյով՝ երկրորդ խորհրդական: Բոլորը տարածքային յոթանասունականներ են:

Եվրասիայի Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:
Եվրասիայի Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:
Եվրասիայի Տարածաշրջանը աջակցում է Եկեղեցու ջանքերին 25 երկրներում:2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.