Նորություններ

 Առաջին Նախագահությունը կանչել է 164 նոր միսիայի նախագահների և նրանց կանանց 

2-0-2-2.png

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունը կանչել է 164 նոր  միսիայի նախագահների և նրանց կանանց. մեծ մասը կսկսի ծառայությունը 2022 թվականի հուլիսին:

Հայաստան/Վրաստան միսիայում ծառայելու կանչված միսիայի նաղագահը և նրա կինն են՝ Դեյվիդ և Լորա Ստերլինգները:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.