Թեմա

2021 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի նորություններ և հայտարարություններ

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու գերագույն համաժողովները տեղի են ունենում վեց ամիսը մեկ անգամ: Այս էջը 2021 թվականի հոկտեմբերյան գերագույն համաժողովի նորությունների և հայտարարությունների ամփոփում է:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.