Նորություններ

Մեկնարկեց Եկեղեցու 187-րդ կիսամյա 
Գերագույն Համաժողովը

դիտեք

Մեկնարկեց 187-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովը

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերը մասնակցեցին Եկեղեցու 187-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովին, որը մեկնարկեց Սեպտեմբերի 30- ին և Հոկտեմբերի 1-ին:

 

Այս գերագույն համաժողովի տեսացուցադրման ժամանակ Առաջին Նախագահության  անդամները կիսվում են իրենց վկայություններով.

https://www.lds.org/general-conference?lang=hye&cid=HP_SA_23-9-2017_dGC_fBCAST_xLIDyL1-B_

Տարին երկու անգամ մորմոնները հավաքվում են լսելու, թե բարձրագույն իշխանավորներն ու Եկեղեցու այլ ղեկավարներն ինչպես են կիսվում հոգևոր առաջնորդության և ներշնչանքի ուղերձներով այնպիսի թեմաների վերաբերյալ, որոնք առնչվում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի հետ: Գարնանային ժողովները կոչվում են ամենամյա համաժողովներ, իսկ աշնանային ժողովները կոչվում են կիսամյա համաժողովներ: Ուրիշ հավատքի մարդիկ նույնպես հրավիրվում են մասնակցելու այս համաժողովներին:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.