Նորություններ

Մարգարեն կոչ արեց ծոմ պահել Ավագ Ուրբաթ՝
COVID-19 համավարակից ազատվելու համար

    

  Նախագահ Նելսոնը աշխարհի բոլոր մարդկանց կոչ արեց կրկին ծոմ պահել և աղոթել COVID-19 համավարակից ազատվելու համար։ (COVID-19 համավարակից ազատվելու նախորդծոմապաhությունը տեղի է ունեցել 2020թ․ մարտի 29-ին։) Այս համաշխարհայինծոմապահությունը տեղի կունենա Ավագ Ուրբաթ՝ 2020թ․ ապրիլի 10-ին։«Եկեք միավորվենք, աղերսելով ապաքինում ամբողջ աշխարհի համար», - ասաց մարգարեն։«Ավագ Ուրբաթը կատարյալ օր է, որպեսզի Երկրնային Հայրը և Նրա Որդին լսեն մեզ։ … Եկեք աղոթքով աղերսենք, … որ ներկայիս համավարակը վերահսկելի դառնա, բուժաշխատողները պաշտպանված լինեն, տնտեսությունը ուժեղանա և կյանքը կարգավորվի»։

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.