Հոկտեմբերի 2020 Գերագույն Համաժողով

Հո՞ւյս եք փնտրում: 2020 թվականի հոկտեմբերի համաժողովի ժամանակ ճշմարտությունն ու ոգեշնչումը կլինեն ուշադրության կենտրոնում

Վայելեք Հիսուսի Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 2020 թվականի գերագույն համաժողովի ուղերձները խաղաղության, հույսի և ուրախության մասին, որով շրջապատված է Հիսուսի Քրիստոսի կյանքը:

Հիսուսի Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամների համար ապրիլի և հոկտեմբերի առաջին շաբաթ և կիրակի օրերը աղոթքի և հույսի տոնակատարություններ են: Նրանք հայտնի են որպես գերագույն համաժողովներ: Հաջորդ գերագույն համաժողովը տեղի կունենա 2020 թ. հոկտեմբերի 3-4-ը: Ավելի քան 50 ազգերի պատկանող (մենք մոտ 16 միլիոն ենք) անդամներ տասնյակ լեզուներով կդիտեն և կլսեն համաժողովը՝ հեռուստացույցով, համացանցի լրահոսով կամ ռադիոյով: Դուք կարող եք դիտել կամ լսել համաժողովը ChurchofJesusChrist.org կայքի միջոցով:

Այս համաժողովներին ընդառաջ, Եկեղեցու ղեկավարները անթիվ ժամեր են անցկացնում՝ ծնկի իջած աղոթելով, հույսի ու քաջալերանքի ուղերձներ պատրաստելով, որոնք հիմնված են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի վրա: Նրանց ելույթները, ինչպես նաև գեղեցիկ երաժշտությունը The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square-ից ամբողջ աշխարհի համար են: Մենք կհավաքվենք համակարգիչների, ռադիոյի, հեռախոսների, հեռուստացույցների շուրջը և կլսենք, քանի որ մենք հավատում ենք, որ Աստված կառաջնորդի մեզ: Մենք հավատում ենք, որ եզակի ուղիներով Նա կասի ճշմարտությունը բոլոր նրանց, ովքեր դիտում և լսում են, անկախ նրանից՝ Վերջին Օրերի Սրբեր են, թե՝ ոչ:

Գերագույն Համաժողովը տեղի է ունենալու Հոկտեմբերի 3-4 ժամը 8:00 PM և 12:00 AM:

«Դժվարին ժամանակներում շատ քիչ բաներ կան, որոնք նույնքան հուսադրող և մխիթարիչ են, որքան ճշմարտությունը»,- ասել է Եկեղեցու նախագահ և մարգարե Ռասսել Մ. Նելսոնը մարտի 28-ին: «Խառնաշփոթ աշխարհի մռայլ խավարի մեջ Հիսուս Քրիստոսի լույսը ավելի պայծառ է շողում: Նա ճշմարտությունն է ասում մեր սրտերին ու մտքերին, երբ մենք փնտրում ենք Նրան և սովորում ենք լսել Նրան»:

Սա յուրահատուկ տարի է: Մենք նշում ենք այն իրադարձության 200-ամյակը, երբ Ջոզեֆ Սմիթը, նույնպես ծնկի իջած, ասաց իր առաջին աղոթքը Պալմիրայում (Նյու Յորք): Ինչպես շատ մարդիկ այսօր, Ջոզեֆը ծանրաբեռնված էր իր սեփական անհանգստություններով: Նա խորապես մտահոգված էր իր հոգու և իր փրկության մասին հոգսերով: Նա ցանկանում էր նաև իմանալ, թե որն էր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին: Այս աղոթքի արդյունքները իսկապես վերափոխիչ էին: Հայտնվեցին Երկնային Հայրն ու Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսը: Ցույց տալով Իր սիրելի Որդուն՝ Հայրը ասաց պատանի Ջոզեֆին. «Լսի՛ր նրան»: Մի մեծ ու հրաշալի գործ սկսեց ծավալվել այդտեղից, որը մեզ, ի թվս այլ բաների, տվեց Մորմոնի Գիրքն ու մի նոր եկեղեցի, որը հավատացյալների համաշխարհային ընտանիքին այժմ հայտնի է որպես Հիսուսի Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի:

Ջոզեֆի աղոթքը կարող է օրինակ լինել աշխարհի համար: Վերջին Օրերի Սրբերը հավատում են երկնքի շարունակվող հայտնությանը: Գերագույն համաժողովները այն ուղիներից են, որոնցով մենք փորձում ենք լսել Աստծո խոսքը: Ինչպես մյուսները, մենք ևս գիտենք, որ չունենք բոլոր պատասխանները: Խավարի և անորոշության ժամանակներում Աստծո բոլոր զավակները լույս ու հստակություն են փափագում: Այս քաղցի համար հստակ պատճառ կա: Մեր հոգիները լույսով և ճշմարտությամբ սնուցման կարիք ունեն, ճիշտ այնպես, ինչպես մեր մարմինները կարիք ունեն օգտակար նյութերի և հավասարակշռված սննդակարգի: Առանց այս հոգևոր սնուցման՝ հեշտ կլինի մոռանալ, որ Աստված սիրում է այս մոլորակի բոլոր մարդկանց:

Ամեն օր Աստված խոսում է մեզ հետ տարբեր ուղիներով: Մեր մարտահրավերները, որքան էլ երբեմն ողբերգական ու սրտաճմլիկ լինեն, կարող են օգնել մեզ ավելի լավ լսել Նրա ձայնը: Նա խորապես սիրում է մեզ, բայց մենք միտում ունենք խորը քնելու կյանքի ընթացքում: Մեզ արթնացումի զանգեր են պետք:

Հասարակությունը ճշմարտության ու լույսի շատ աղբյուրներ ունի: Մենք պետք է գնահատենք դրանք: Անկախ ձեր կրոնական պատկանելությունից (կամ դրա պակասից)՝ մենք հրավիրում ենք ձեզ Հիսուսի Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու 2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովը դարձնել հույսի և խաղաղության ձեր որոնումների մասը այս անհանգիստ ժամանակներում: Ճշմարտության և ոգեշնչումի ուղերձները կլինեն ուշադրության կենտրոնում: Ո՞վ չի ցանկանա դա:

Երբ մենք երկրպագում ենք միասին, Սուրբ Հոգու ամոքիչ զորությունը կարող է ներարկել մեզ այն քաջությունն ու լավատեսությունը, որոնք անհրաժեշտ են մեզ հույսով առաջ շարժվելու համար:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.