Թեմա

Հայրապետական օրհնություններ

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՕՐՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Կարգված հայրապետների կողմից Եկեղեցու արժանավոր անդամներին տրվող օրհնություն։  Հայրապետական օրհնությունը ներառում է Տիրոջ խորհուրդն օրհնություն ստացող անձին և հայտարարություն Իսրայելի տան մեջ այդ անձի ազգատոհմի մասին։  Որպես իրենց ընտանիքների հայրապետներ՝ հայրերը կարող են հատուկ օրհնություններ տալ, բայց այդ օրհնությունները չեն գրանցվում և չեն պահպանվում Եկեղեցու կողմից։

 

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.