Թեմա

Հայտնություն

Աստծո հետ հաղորդակցվելով աստվածային ճշմարտությունը հայտնի է դարձվում տարբեր ուղիներով: Հավատարիմ անհատները կարող են ստանալ հայտնություններ իրենց անձնական գործերի և իրենց Եկեղեցական հանձնարարությունների վերաբերյալ, օրինակ` հայտնություն, որ եպիսկոպոսը ստանում է իր ծխի համար: Ողջ Եկեղեցու համար հայտնություն գալիս է միայն նախագահին (մարգարեին):

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.