Նորություններ

Գերագույն Համաժողով 2020թ․ Հոկտեմբեր Նորություններ և փոփոխույունները

Ամենակարևոր փոփոխությունները գերագույն համաժողովից

                    

2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի ժամանակ մարգարեն հայտարարում է նոր տաճարների մասին

Համաշխարհային զեկույցի վերջին թողարկումը, որը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նորությունների հավաքածու է և թողարկվում է տարեկան երկու անգամ, այժմ հասանելի է Newsroom- ում և YouTube- ում:

2020 թ.-ի հոկտեմբերի թողարկումը ցույց է տալիս, թե Եկեղեցին ինչպես է պայքարում COVID-19-ի դեմ Բրազիլիայում, Նոր Զելանդիայում, Ֆիլիպիններում, Հարավային Աֆրիկայում և այլուր: Դիտողները կտեսնեն նաև, թե համավարակն ինչպես է ազդել երկրպագության, միսիոներական աշխատանքի և առաքյալների ծառայության վրա:

Համաշխարհային վերջին զեկույցը ամփոփում է նաև 2020 թվականի ապրիլյան պատմական գերագույն համաժողովում արված հայտարարությունները՝ տաճարային վերջին նորությունների հետ միասին:

Դիտեք այս նյութերը և ավելին ստորև ՝ անգլերեն և ռուսերեն:

Լրացուցիչ աղբյուր՝ 

Համաշխարհային զեկույցի նախորդ հրատարակություն 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/world-report 

————————————————

2020 թվականի հոկտեմբերի գերագույն համաժողովի ժամանակ մարգարեն հայտարարում է նոր տաճարների մասին

2020 թ.-ի հոկտեմբերի 4-ի կիրակնօրյա ցերեկային նիստի ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մարգարե և նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հայտարարեց ամբողջ աշխարհում տաճարներ կառուցելու ծրագրերի մասին:

  • Տարավա, Կիրիբատի
  • Պորտ Վիլա, Վանուատու
  • Լինդոն, Յուտա
  • Գվատեմալա Քաղաք, Գվատեմալա
  • Սան Պաուլո Արևելք, Բրազիլիա
  • Սանտա Կրուս, Բոլիվիա

2018 թ.-ին Եկեղեցու ղեկավար դառնալուց հետո նախագահ Նելսոնը հայտարարել է (43+ այսօրվա թիվը) նոր տաճարների շինարարության մասին: Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին այժմ ունի (224+այսօրվա թիվը) հայտարարված տաճարներ՝ գործող կամ կառուցման փուլում գտնվող:

              

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.