Նորություններ

Առաջին Նախագահության 2017թ.
Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

Առաջին Նախագահության 2017թ. Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին թողարկել է 2017թ.-ի Սուրբ Ծննդյան ուղերձը.

 

«Որովհետեւ մեզ համար մի մանուկ ծնուեցաւ, մեզ մի որդի տրուեցաւ, եւ  իշխանութիւնը կլինի նորա ուսի վերայ, եւ նորա անունը կկոչուի Սքանչելի, ԽորհրդականՀզօր Աստուած, Յաւիտենականութեան ՀայրԽաղաղութեան իշխան» (Եսայիա 9.6):

Երբ Սուրբ Ծննդյան այս օրերին մենք տոնում ենք Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, հուսով ենք, որ Փրկիչի՝ ողջ մարդկության Քավիչի  աստվածային առաքելության լույսն ու վկայությունը կթափանցի մեր սրտերը և կարտացոլվի մեր մտքերում, մեր խոսքերում և մեր գործողություններում:

Մեզանից յուրաքանչյուրը թող օրհնվի տարվա այս բերկրալի ժամանակահատվածում, երբ մենք անկեղծ երախտագիտությամբ ճանաչենք Հորից մեզ տրված անզուգական պարգևը՝ նրա Որդուն, Հիսուս Քրիստոսին, մեր Տիրոջն ու Ուսուցչին:

Թոմաս Ս. Մոնսոն

Հենրի Բ. Այրինգ
Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.