Նորություններ

2024 թվականին լույս կտեսնի նոր «Մորմոնի Գրքի տեսանյութեր» շարքը

Շարքի նկարահանումներն ավարտվել են

Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին ավարտել է «Մորմոնի Գրքի տեսանյութերի» նկարահանումները: 45 դրվագից բաղկացած նոր տեսանյութերը կթողարկվեն ժամանակին՝ 2024 թվականին Մորմոնի Գրքի «Եկ, հետևիր ինձ» ուսումնասիրության համար: Ի թիվս այլ պատմությունների՝ դրանցում տեղ կգտնեն Մորոնի զորավարի և ազատության դրոշի, Հելամանի հավատարիմ պատանի մարտիկների և Սամուել լամանացու մասին պատմությունները։

<p>«Մորմոնի Գրքի տեսանյութեր» նախագծից. Մորոնին բարձրացնում է Ազատության դրոշը (Ալմա 46)։</p>
«Մորմոնի Գրքի տեսանյութեր» նախագծից. Մորոնին բարձրացնում է Ազատության դրոշը (Ալմա 46)։2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Տասնմեկ նոր դրվագներ կթողարկվեն ողջ տարվա ընթացքում, որոնք կլրացնեն դասերը հետևյալ թեմաներով.

 • Հակոբը ուսուցանում է ձիթենու այլաբանությունը | Հակոբ 5
 • Տերն ազատում է Լիմքիի և Ալմայի ժողովրդին | Մոսիա 21–24
 • Տերն ազատում է Ամմոնի ժողովրդին | Ալմա 23–27
 • Մորոնին բարձրացնում է Ազատության դրոշը | Ալմա 46
 • Հելամանի Զինվորները պայքարում են ազատության համար | Ալմա 53–58
 • Նեփին և Լեքին վկայում են Հիսուս Քրիստոսի մասին | Հելաման 5
 • Սամուել լամանացու մարգարեությունները Հիսուս Քրիստոսի մասին | Հելաման 13–16, 3 Նեփի 1
 • Տերը հայտնվում է Հարեդի եղբորը | Եթեր 1–6, 12–13
 • Մորմոնը պահպանում է սուրբ հիշատակարանը | 3 Նեփի 5, Մորմոն 1–7
 • Մորմոնը ուսուցանում է հավատքի, հույսի և գթության մասին | Մորոնի 7
 • Մորմոնը ուսուցանում է փոքրիկ երեխաների փրկության մասին | Մորոնի 8

«Մորմոնի Գրքի տեսանյութեր» շարքի դրվագների մեծ մասը 60 լեզվով հասանելի կլինի 2024 թվականին: Շարքի որոշ հատվածներ հասանելի կլինեն լրացուցիչ լեզուներով: Ամբողջական շարքը ներկայացնող նոր թրեյլերն այժմ հասանելի է:

«Մորմոնի Գրքի տեսանյութերը» նախատեսված են օգնելու անհատներին, ընտանիքներին և ընկերներին, երբ նրանք սովորում են Մորմոնի Գրքից», - ասել է երեց Դեյվիդ Փ. Հոմերը՝ Եկեղեցու Սուրբ Գրությունների մեդիա հանձանխմբի նախագահը: «Ոմանց համար դրանք կամրապնդեն սուրբ գրությունների իրենց ուսումնասիրությունը: Մյուսների համար դրանք կլինեն սուրբ գրությունների հետ առաջին ծանոթությունը: Իսկ մյուսները, որոնք դժվարանում են կարդալ ու գրել, կկարողանան ըմբռնել և հասկանալ»։

Ներկայումս «Մորմոնի Գրքի տեսանյութերի» 34 դրվագներ հասանելի են Ավետարանի գրադարանում՝ ChurchofJesusChrist.org կայքում, Ավետարանի գրադարան հավելվածում և YouTube-ում: Լրացուցիչ նոր տեսանյութեր կավելացվեն այդ ըստ պահանջի պահոցներին, երբ դրանք թողարկվեն 2024 թվականին:

«Մորմոնի Գրքի տեսանյութերի» արտադրությունից ստացված այլ նյութեր, ներառյալ կարճ տեսանյութերի հատվածները, լուսանկարները, ձայնագրությունները և կուլիսային տեսանյութերը, հասանելի են Վերջին Օրերի Սրբերին՝ անձնական սոցիալական ցանցերում ավետարանի ուղերձներով կիսվելու համար: Հասանելի նյութերը տեսնելու համար այցելեք Եկեղեցու մեդիա գրադարան՝ ChurchofJesusChrist.org կայքում։ Լույս են տեսնում նաև լրացված իրականության/վիրտուալ իրականության նոր փորձառություններ, որոնք ներկայացնում են Լեքիին և կենաց ծառի մասին նրա տեսիլքը և հարություն առած Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի այցելությունը Մորմոնի Գրքի հնագույն ժողովրդին: Այս փորձառությունները կթողարկվեն 2024 թվականի համապատասխան «Եկ, հետևիր ինձ» դասերի համար:

Մորմոնի Գիրքը ևս մեկ վկայություն է Հիսուս Քրիստոսի մասին և հաստատում է Աստվածաշնչի մեջ տեղ գտած ճշմարտությունները: Մինչ Աստվածաշունչը մանրամասնում է Արևելյան կիսագնդի իրադարձությունները, Մորմոնի Գիրքը վավերագրում է հնագույն Ամերիկա աշխարհամասի բնակիչների կյանքը: Մորմոնի Գրքի կարևոր իրադարձությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի անձնական ծառայությունն է հնագույն Ամերիկա աշխարհամասի բնակիչներին՝ Իր հարությունից անմիջապես հետո:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.