Նորություններ

Երեց Պատրիկ Քիրոնը կանչվել է Տասներկու Առաքյալների Քվորում

Երեց Պատրիկ Քիրոնը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումի նորագույն անդամն է: Նա կանչվեց 2023 թվականի դեկտեմբերի 7-ին (հինգշաբթի), իսկ նույն օրը՝ ավելի ուշ ձեռնադրվեց Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի և Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի մյուս անդամների կողմից:


 

Elder-KearonDownload Photo

«Սուրբ առաքելության կանչը վկայություն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածության աշխարհին», - ասել է Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը 1984 թվականին՝ այդ պաշտոնում ծառայելու իր կանչի ժամանակ:

Բացի ամբողջ աշխարհում Քրիստոսի անվան հատուկ վկաներ լինելու իրենց հիմնական պատասխանատվությունից, առաքյալները նշանակալի վարչական պարտականություններ ունեն համաշխարհային Եկեղեցու գործունեությունը և զարգացումը վերահսկելու համար: Տասներկու Առաքյալների Քվորումը Եկեղեցու կառավարության երկրորդ բարձրագույն նախագահող մարմինն է: Նրանք ծառայում են Առաջին Նախագահության ղեկավարության ներքո, որը ներառում է Եկեղեցու Նախագահին և երկու խորհրդականներին:

Երեց Քիրոնը, որը 2020 թվականի օգոստոսից ծառայել է որպես Յոթանասունի Նախագահության ավագ նախագահ, լրացնում է նախագահ Մ. Ռասել Բալլարդի մահվան հետևանքով ստեղծված թափուր տեղը: Նախագահ Մ. Ռասել Բալլարդը մահացավ 2023թ. նոյեմբերի 12-ին (կիրակի): Լինելով Բրիտանիայի և Իռլանդիայի քաղաքացի, երեց Քիրոնը 2010 թվականի ապրիլի 3-ից Գերագույն Իշխանություն յոթանասունական է:

«Այս սուրբ կանչը շատ վախեցնող և խոնարհեցնող է ինձ համար», - ասել է երեց Քիրոնը: «Ես պետք է իմ ողջ վստահությունը դնեմ Փրկչի վրա, երբ ձգտեմ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին Նա է ցանկանում, որ լինեմ, և կիսվեմ Նրա սիրո և լույսի մասին իմ վկայությամբ: Հիսուս Քրիստոսի շնորհի առատությունը հսկայական ուրախություն է բերել իմ կյանք, ինչպես նաև եղել է բուժիչ բալասան՝ փորձությունների ժամանակ: Ես սիրում եմ Նրան: Ես կձգտեմ ծառայել Նրան իմ ուժերի ներածին չափով»:

62-ամյա երեց Քիրոնը մեծացել է Միացյալ Թագավորությունում և Մերձավոր Արևելքում, որտեղ նրա հայրն աշխատում էր պաշտպանության արդյունաբերության ոլորտում: 10 տարեկանում նա հաճախել է Անգլիայի գիշերօթիկ դպրոց, իսկ ծնողները մնացել են Սաուդյան Արաբիայում: Այդ բաժանման նշանակալից փորձությունը նրա մեջ զարգացրեց երկարատև գաղափարներ ու զգայունություն, որոնք նշանավորվել են նրա ծառայության մեջ:

«Իհարկե, շատ առումներով մենք բոլորս հեռու ենք տնից», - մի անգամ երեց Քիրոնը ուսուցանել է Բրիգամ Յանգ համալսարանի ուսանողներին: «Այստեղ մեր հավերժական տան փոխաբերությունը պարզ է: … Մեր Հավիտենական Հայրը մեզանից որևէ մեկին թույլ չի տվել հեռանալ տնից, հեռանալ Իր ներկայությունից՝ առանց Իր սիրո և Իր առաջնորդության հասանելիության հնարավորության՝ մեր կյանքի ամեն օրը»:

Իր չափահաս կյանքում երեց Քիրոնն ապրել և աշխատել է Միացյալ Թագավորությունում, Սաուդյան Արաբիայում և Միացյալ Նահանգներում՝ արդյունաբերության մի շարք ոլորտներում, ինչպես նաև ղեկավարել է հաղորդակցման խորհրդատվության իր բիզնեսը:

Երեց Քիրոնն առաջին անգամ ծանոթացավ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու հետ, երբ ապրում էր Կալիֆորնիայում՝ Վերջին Օրերի Սրբերի ընտանիքում: Նա ասում է, որ իրենց կյանքն «ուրախ էր, քանի որ հիմնված էր ծառայության վրա»։ Մի քանի տարի անց Լոնդոնի փողոցում նա հանդիպեց միսիոներներին, և ի վերջո մկրտվեց 1987 թվականի Սուրբ ծննդյան նախօրեին:

Իր մկրտությունից երկու տարի անց երեց Քիրոնը հանդիպեց Ջենիֆեր Հալմին, որն ուսանում էր Պրովոյի Բրիգամ Յանգ համալսարանում: Նա Լոնդոն էր այցելել արտասահմանում վեցամսյա ուսման նպատակով: Զույգը ամուսնացավ Օքլենդի (Կալիֆորնիա) տաճարում 1991 թվականին, այնուհետև 19 տարի ապրեցին Անգլիայում: Ապա նրանք տեղափոխվեցին Յուտա, երբ երեց Քիրոնը կանչվեց որպես Գերագույն Իշխանություն Յոթանասունական: Նրանք ունեն չորս երեխա՝ Շոնը (որը մահացել է մանկության տարիներին), Էլիզաբեթը, Սյուզաննան և Էմման։

Նախքան որպես Բարձրագույն Իշխանություն Յոթանասունական կանչվելը՝ երեց Քիրոնը Եկեղեցում ծառայել է որպես Տարածքային Յոթանասունական, ցցի նախագահ և ճյուղի նախագահ:

Երեց Քիրոնը կհաստատվի 2024 թվականի ապրիլի գերագույն համաժողովում:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.