Փաստեր և վիճակագրություն

Close

  Հայաստան

  3,537

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  0.12% 1-in-838

  Population vs. Church Members

  5

  Հավաքույթներ

  0 Wards
  5 Branches

  4

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  4

  1

  Միսիաներ

  Աֆրիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  736,701

  Members

  2,476

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  39Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  343

  Տաճարներ

  5Տաճարներ

  Ասիա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  1,259,094

  Members

  2,110

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  45Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  363

  Տաճարներ

  8Տաճարներ

  Եվրոպա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  500,239

  Members

  1,350

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  34Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  658

  Տաճարներ

  14Տաճարներ

  Հյուսիսային Ամերիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  9,489,479

  Members

  18,476

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  174Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  2,621

  Տաճարներ

  112Տաճարներ

  Խաղաղօվկիանոսյան կղզիներ

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  587,462

  Members

  1,301

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  18Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  314

  Տաճարներ

  10Տաճարներ

  Հարավային Ամերիկա

  Եկեղեցու ընդհանուր անդամությունը

  Members
  Հավաքույթներ

  4,232,425

  Members

  5,602

  Հավաքույթներ

  Միսիաներ

  97Միսիաներ

  Ընտանեկան պատմության կենտրոններ

  1,106

  Տաճարներ

  21Տաճարներ