Ոճի ուղեցույց. Եկեղեցու անվանումը

Եկեղեցու պաշտոնական անվանումն է՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի: Լրիվ ավանումը 1838թ. Աստծո հայտնությամբ տրվել է Ջոզեֆ Սմիթին:

  • Առաջին վկայակոչման մեջ Եկեղեցու լրիվ անվանումը ներկայացված է որպես  «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի»:
  • Երբ անհրաժեշտ է կարճ վկայակոչում, խրախուսվում է օգտագործել «Եկեղեցի» կամ «Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցի» եզրույթները:  «Հիսուս Քրիստոսի Վերականգնված Եկեղեցի» անվանումը ևս ճշգրիտ է և օգտագործումը խրախուսվում է:
  • Չնայած «Մորմոնական Եկեղեցի» եզրույթը Եկեղեցու համար վաղուց հրապարակավ կիրառվում է որպես մականուն, այն պաշտոնական անուն չէ և Եկեղեցին չի խրախուսում դրա օգտագործումը: Ուստի, խնդրում ենք խուսափել օգտագործել «ՎՕՍ» հապավումը կամ «Մորմոն» մականունը՝ որպես Եկեղեցու անվան փոխարինողներ, ինչպես «Մորմոնական Եկեղեցի», «ՎՕՍ Եկեղեցի» կամ «Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի» դեպքերում է:
  • Եկեղեցու անդամներին հղում կատարելիս, նախընտրելի է օգտագործել «Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու անդամներ» կամ «Վերջին Օրերի Սրբեր»: Խնդրում ենք չօգտագործել «մորմոններ» եզրույթը:
  • «Մորմոնը» ճիշտ օգտագործվում է հատուկ անուններում, ինչպես՝ Մորմոնի Գիրք, կամ երբ օգտագործվում է որպես ածական այնպիսի պատմական արտահայտություններում, ինչպես՝ «Մորմոնների գաղթը»:
  • «Մորմոնիզմ» եզրույթը սխալ է և չպետք է օգտագործվի: Երբ նկարագրվում է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուն բնորոշ վարդապետության, մշակույթի,  ապրելակերպի համակցությունը, ճիշտ և նախընտրելի է օգտագործել «Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը» եզրույթը:
  • Երբ հղում է կատարվում մարդկանց կամ կազմակերպություններին, որոնց մոտ կիրառելի է բազմամուսնությունը, պետք է նշվի, որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին որևիցե կապ չունի բազմամուսնության խմբերի հետ:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.