Նորություններ

Առաջին Նախագահությունը հայտարարում է տարածաշրջանային ղեկավարների նշանակումները 2024 թվականի համար

Ինչպես էր Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին հոգ տանում կարիքավորների մասին 2023 թվականին

Վերջին Օրերի Սրբերն օգնում են տաք կերակուրներ մատուցել Հռոմի բարեգործական խոհանոցում

Երեց Քրիստոֆերսոնը Բուդապեշտում հանդիպում է Օբուդայի քաղաքապետի հետ

Եկեղեցու ղեկավարները խրախուսում են անդամներին ուխտեր կապել և խորացնել հարաբերությունները Հիսուս Քրիստոսի հետ

Ավստրիացի երգիչը միանում է նշանավոր Թաբերնաքլ երգչախմբին

Երկու երգիչներ Ֆրանսիայից տեղեր են վաստակում աշխարհահռչակ Թաբերնաքլ երգչախմբում

Եվրոպայի Վերջին Օրերի Սրբերը պատրաստվում են դիտել գերագույն համաժողովը


Առաջին Նախագահության Սուրբ Զատիկի ուղերձը

Սրբազան վայրերի և պատմական փաստաթղթերի պատասխանատվությունը և սեփականությունը փոխանցվում է Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցուն