Նորություններ

Երիտասարդ չափահասների hամաշխարհային հոգևոր հավաք նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի և քույր Վենդի Վ․ Նելսոնի հետ

Նախաձեռնությունն Եվրոպայի աշխարհիկ սպասավորներին ուսուցանում է, թե ինչպես օգնել ուրիշներին ճգնաժամի ժամանակ

Սրբեր, հատոր 3-ը պատմում է Վերջին օրերի սրբերի պատմություններն ամբողջ աշխարհում

Սրբեր. Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու պատմությունը վերջին օրերում գրքի ամենասպասված երրորդ հատորը լույս է տեսել այսօր 14 լեզուներով՝ հասնելով համաշխարհային լսարանին: Այս նոր գիրքը՝ Համարձակ, ազնվաբարո և անկախ, պատմում է Վերջին օրերի սրբերի պատմությունը 1893-1955 թվականներին, այդ թվում՝ եվրոպական հողի վրա առաջին տաճարի կառուցման և...

2022 թվականի Սուրբ Զատիկի ուղերձ

Նախագահ Նելսոնը հայտարարում է 17 նոր տաճարների մասին

Կանչվել են Սփոփող միության և Երեխաների միության նոր գերագույն նախագահություններ

2022 թվականի ապրիլ ամսվա Գերագույն համաժողով

Առաջին Նախագահության հայտարարությունը զինված հակամարտության կապակցությամբ

Առաջին Նախագահությունը մանրամասներ է հայտնում 2022 թվականի ապրիլյան գերագույն համաժողովի մասին

Մարգարեն խոսում է Եվրոպայի վերջին օրերի սրբերի հետ