Նորություններ

8 միլիարդ անուն այժմ կարելի է փնտրել FamilySearch.org կայքում

Ղեկավարները կանանց խրախուսում են լինել հավատարիմ, միավորող ուժ, որը կփոխի աշխարհը

Նախագահ Նելսոնը հոկտեմբերի Գերագույն համաժողովում. թող Աստված տնօրինի, ընդունեք ապագան, ապրեք «նոր բնականոն կյանքով»

Երեց Գոնգի և Քույր Գոնգի մոտ հայտնաբերվել է COVID-19

Եկեղեցու խոսնակ Էրիկ Հոքինսը արել է հետևյալ հայտարարությունը․   

Գերագույն Համաժողով 2020թ․ Հոկտեմբեր Նորություններ և փոփոխույունները

Համաշխարհային զեկույցի վերջին թողարկումը, որը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու նորությունների հավաքածու է և թողարկվում է տարեկան երկու անգամ, այժմ հասանելի է Newsroom- ում և YouTube- ում:

Հո՞ւյս եք փնտրում: 2020 թվականի հոկտեմբերի համաժողովի ժամանակ ճշմարտությունն ու ոգեշնչումը կլինեն ուշադրության կենտրոնում

Շատ մարդկանց համար ամբողջ աշխարհում ծալված ծունկը աղոթքի կեցվածքն է այն ժամանակ, երբ վերջնական հույսի որևէ նշույլ անգամ չկա:

Եկեղեցին հավելյալ ուղեցույցներ է տրամադրում COVID-19-ի ժամանակ Եկեղեցու ակտիվությունը անվտանգ կերպով մեծացնելու համար

Առաջին նախագահությունը հայտարարում է տաճարային աղոթքների ցուցակների առցանց նոր համակարգի մասին։

Բազմաթիվ հավատացյալ մարդկանց շրջանում ընդհանուր սովորույթ է աղոթել սիրելիների համար, երբ նրանք հանդիպում են հիվանդությունների, տառապանքների կամ այլ դժվարությունների: Կրոնական բազմաթիվ ավանդույթներում հավաքականորեն աղոթում են հատուկ կարիքներ ունեցողների համար: Սուրբ գրություններում արձանագրված են բազմաթիվ օրինակներ, երբ Հիսուս...

Նամակ Տարածաշրջանի Նախագահությունից Կիևի Տաճառի նվիրագործման տասնամյակի կապակցությամբ

Եկեղեցին սկսում է հրատարակել երեք միջազգային ամսագրեր