Նորություններ

Select a Year

Հո՞ւյս եք փնտրում: 2020 թվականի հոկտեմբերի համաժողովի ժամանակ ճշմարտությունն ու ոգեշնչումը կլինեն ուշադրության կենտրոնում

Շատ մարդկանց համար ամբողջ աշխարհում ծալված ծունկը աղոթքի կեցվածքն է այն ժամանակ, երբ վերջնական հույսի որևէ նշույլ անգամ չկա:

Եկեղեցին հավելյալ ուղեցույցներ է տրամադրում COVID-19-ի ժամանակ Եկեղեցու ակտիվությունը անվտանգ կերպով մեծացնելու համար

Առաջին նախագահությունը հայտարարում է տաճարային աղոթքների ցուցակների առցանց նոր համակարգի մասին։

Բազմաթիվ հավատացյալ մարդկանց շրջանում ընդհանուր սովորույթ է աղոթել սիրելիների համար, երբ նրանք հանդիպում են հիվանդությունների, տառապանքների կամ այլ դժվարությունների: Կրոնական բազմաթիվ ավանդույթներում հավաքականորեն աղոթում են հատուկ կարիքներ ունեցողների համար: Սուրբ գրություններում արձանագրված են բազմաթիվ օրինակներ, երբ Հիսուս...

Նամակ Տարածաշրջանի Նախագահությունից Կիևի Տաճառի նվիրագործման տասնամյակի կապակցությամբ

Եկեղեցին սկսում է հրատարակել երեք միջազգային ամսագրեր

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին և
նրա անդամները Երևանում մասնակցել են COVID-19
համաճարակի դեմ ուղղված մարդասիրական օգնությանը:

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին եւ նրա անդամները Երեւանում մասնակցել են COVID-19 համաճարակի դեմ ուղղված մարդասիրական օգնությանը:

Նախագահ Նելսոնը սոցիալական
լրատվամիջոցներում գրառում է կատարել
ռասիզմի մասին և կոչ է արել հարգել
մարդկային արժանապատվությունը

Վերջին իրադարձությունների լույսի ներքո Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու
նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հետևյալ գրառումով կիսվել է սոցիալական լրատվամիջոցների իր
էջերում.
«Մենք միանում ենք այս երկրի և ողջ աշխարհի այն հազարավոր մարդկանց, ովքեր խորապես վշտացած են ռասիզմի և
մարդկային կյանքի հանդեպ աղաղակող անտարբերության վերջերս տեղի ունեցած դրսև...

Վերջին Օրերի Սրբերը մասնակցում են COVID-19- ի
hամաշխարհային օգնության ջանքերին

Գերագույն համաժողովին Մարգարեն հայտարարում է
ութ նոր տաճարների կառուցման մասին

Մարգարեն կոչ արեց ծոմ պահել Ավագ Ուրբաթ՝
COVID-19 համավարակից ազատվելու համար

Մարգարեն կոչ արեց ծոմ պահել Ավագ Ուրբաթ՝ COVID-19