Նորություններ

Տարածաշրջանային հոգևոր երեկո չափահաս ամուրիների համար երեց Քվենթին Լ․ Քուքի հետ

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Երեց Քվենթին Լ․ Քուքը՝ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Տասներկու Առաքյալների Քվորումից, 2022 թվականի հունվարի 9-ին ելույթ կունենա Եվրոպայի, Արևելյան Եվրոպայի, Աֆրիկայի և Միջին Արևելքի երկրների չափահաս ամուրիների համար։

Նրան կմիանան նրա կինը՝ Քույր Մերի Գ․ Քուքը,  և բարձրագույն իշխանություն յոթանասունականներ՝ Երեց Մարկուս Բ․ Նեշը և Երեց Գերի Բ․ Սեբինը։

Դիտեք ուղիղ հեռարձակումը հունվարի 9-ին, կիրակի օրը, ժամը՝ 20։00-ին։

Ուղիղ հեռարձակումից հետո տեսագրությունները հասանելի կլինեն YouTube-ում։

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.