Նորություններ

Սուրբ Ծննդյան Ուղերձ Սոլթ Լեյք Սիթիից
Սուրբ Ծննդյան Լույսը Ուղերձ Նախագահ Ռասսել Մ Նելսոնից

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Մարգարե և Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը հրավիրում է բոլորին Սուրբ Ծննդյան օրերին փոխակերպել իրենց կյանքը։

«Մինչ մեր շուրջը շատ-շատերին պատել է վախը և անորոշությունը, - ասում է Նախագահ Նելսոնը նոր տեսանյութում, - ես հրավիրում եմ ձեզ ձեր սրտում տեղ բացել նրանց համար, ովքեր, միգուցե, պայքարում են, որ տեսնեն Փրկչի Լույսը և զգան Նրա սերը։ Ոչ մի նվեր չի համեմատվի մաքուր սիրո դրսևորման հետ, որը դուք կարող եք առաջարկել միայնակին, հուսահատվածին ու հոգնածին։ Սրանք են այն նվերները, որ հիշեցնում են մեզ, և նրանց, այս տոների իրական պատճառի մասին, որն է՝ Աստծո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի պարգևը, ով ծնվեց, որպեսզի փարատի բոլոր վախերը և հավերժական լույս ու ուրախություն բերի բոլոր նրանց, ովքեր կհետևեն Իրեն»։

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.