Նորություններ

186-րդ Գերագույն Համաժողով

Առաջին Նախագահության և Տասներկու Առաքյալների Քվորումի ուղերձը

 

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու բոլոր անդամները հրավիրված են մասնակցելու 186-րդ կիսամյա Գերագույն Համաժողովին:

Առաջին Նախագահությունը և Տասներկու Առաքյալների Քվորումը, Գերագույն Իշխանավորները  ելույթ կունենան ոգեշնչող ուղերձներով վեց նիստերում:

Կանանց գերագույն նիստը, որին կարող են մասնակցել ութ տարեկանից բարձր քույրերը, տեղի է ունեցել Շաբաթ օրը սեպտեմբերի 23-ին: 

Քահանայության գերագույն նիստը բոլոր քահանայություն կրողների համար, տեղի է ունեցել Շաբաթ օրը հոկտեմբերի 1-ին:

Բոլոր անհատների և ընտանիքների համար գերագույն նիստերը տեղի կունենան հոկտեմբերի

1-ին և 2-ին:

Նրանք, ովքեր Եկեղեցու անդամներ չեն նույնպես հրավիրված են մասնակցելու Գերագույ Համաժողովին:

Բոլոր նիստերը կարող եք դիտել` https://www.lds.org/general-conference/sessions/2016/10?lang=hye

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.