Թեմա

Օժտում

Հավատարիմ Վերջին Օրերի Սրբերին տաճարներում ավետարանի սկզբունքների մասին հասկացողություն և գիտելիքի շնորհում:

 

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.