Նորություններ

Վանաձորի Երիտասարդական այգի

Եկեղեցու Վանաձոր ծուխը նախաձեռնեց և մաքրեց Վանաձոր քաղաքի Երիտասարդական այգին:

« Օգնող Ձեռքեր » Միջոցառումը կազմակերպվել էր քաղաքին օգտակար լինելու, ինպես նաև անդամների միասնության, ընտանիքների ամրացման և անձի կատարելագործման նպատակով:

Միջոցառումը թույլ է տվել զգալ քաղաքի բնակիչների հետ կապը և ստանալ նրանց աջակցությունը:  Ծնողների թույլատվությամբ այգին մաքրելու գործին են միացել այդ տարածքում ապրող երեխաներից:

Մասնակիցները ուրախությամբ կատարել են բոլոր հանձնարարությունները, որոնք նրանք ստացել են:

Տեղի բնակիչները հայտնել են անդամներին իրենց երախտագիրտությունը կատարած աշխատանքների համար:

Այսպիսով մի փոքր աշխատանքը օգնեց մարդակնց ուրախանալ միասնական աշխատանքով և օգտակար լինել քաղաքին:

 

 

 

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.