Նորություններ

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին և
նրա անդամները Երևանում մասնակցել են COVID-19
համաճարակի դեմ ուղղված մարդասիրական օգնությանը:

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին եւ նրա անդամները Երեւանում մասնակցել են COVID-19 համաճարակի դեմ ուղղված մարդասիրական օգնությանը:

 

Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրության ընթացքում սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օժանդակելու նպատակով Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից Երեւան քաղաքի վարչական շրջանների հետ համատեղ բաշխվել են բնաիրային փաթեթներ Երեւան քաղաքի վարչական շրջաններում, Մայիսից-Հունիս ամիսների ժամանակահատվածում։

Եկեղեցին համագործակցել է բարեգործական կազմակերպությունների հետ `աջակցելու ավելի քան 130 երկրներում, 630 նախագծերի արագ արձագանքմանը` կարիքավորներին օգնելու, սննդի նվիրատվություններ եւ միլիոնավոր դիմակներ տրամադրելով առողջապահական ոլորտում աշխատողներին, կառավարական կազմակերպություններին, զինվորականներին:

Հետեւելով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, Եկեղեցու անդամները փնտրում եւ օգնում են բոլոր նրանց ովքեր դրա կարիքը ունեն, ցուցաբելերով հավատքի սկզբունքները։

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.