Նորություններ

Համաշխարհային զեկույցի 2021 թվականի ապրիլի հրատարակություն

Աշխարհի զեկույցի վերջին հրատարակությունը, Երկամյա լուրերի հավաքածու Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից , այժմ հասանելի է:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.