Նորություններ


Երեց և քույր Սոարես հիվանդացան COVID-19-ով

Եկեղեցու խոսնակ Էրիկ Հոքինսը 2021 թվականի հունվարի 8-ին հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը

Եկեղեցու խոսնակ Էրիկ Հոքինսը 2021 թվականի հունվարի 8-ին հրապարակեց հետևյալ հայտարարությունը. Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Ուլիսես Սոարեսը և նրա կինը արձակուրդի ընթացքում COVID-19- ի մեղմ դեպքեր են ունեցել: Նրանք երկուսն էլ տանը էին, հեռու էին Եկեղեցու մյուս ղեկավարներից և կարողացան ամբողջովին վերականգնվել մինչ լիարժեք գործունեության վերադառնալը

              

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.