Նորություններ

Եկեղեցին իր մտահոգությունն է արտահայտում
նրանց համար, ովքեր փախչում են բռնությունից,
պատերազմից և կրոնական հալածանքից

Ի պատասխան ԶԼՄ-ների վերջին հարցումների, հրապարակվում է հետևյալ հայտարարությունը

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին մտահոգված է աշխարհում ապրող Աստծո բոլոր զավակների ժամանակավոր և հոգևոր բարօրությամբ, հատկապես, իր հատուկ մտահոգությունն է արտահայտում նրանց վերաբերյալ, ովքեր փախչում են ֆիզիկական բռնությունից, պատերազմից և կրոնական հալածանքից: Եկեղեցին կոչ է անում բոլոր մարդկանց և կառավարություններին համագործակցել միասին և գտնել լավագույն լուծումները՝  բավարարելու մարդկային կարիքները և թեթևացնելու տառապանքները:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.