Mormon Newsroom
Նորություններ

Գերագույն Համաժողով 

Հոկտեմբերի

4-5-ը 2014թ. կայացավ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Գերագույն Համաժողովը

Գերագույն Համաժողովը՝ դա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից ամեն վեց ամիսը մեկ անցկացվող համաշխարհային ժողով է, որի ընդհացքում Եկեղեցու անդամները և ուրիշ մարդիկ մասնակցում են տարբեր երկուժամյա հանդիպումների՝ ուսուցանվելու և ոգեշնչվելու Եկեղեցու ղեկավարների կողմից:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.