Նորություններ

Ավետարանի գրադարանի երեխաների հավաքածուն թույլ է տալիս երեխաներին կարդալ հատուկ իրենց համար մշակված նյութերը

Առաջին անգամ Ավետարանի գրադարանում բաժին է նախատեսված հատուկ երեխաների համար:

Երեխաներ խորագրով բաժինը կարելի է գտնել Ավետարանի գրադարանի Լսարաններ բաժնի տակ, անկախ նրանից մուտք եք գործում առցանց, թե՝ հավելվածի միջոցով։ Այն թույլ է տալիս երեխաներին զբաղվել պատմություններով, տեսանյութերով և ինտերակտիվ միջոցառումներով: Այն նաև ծնողներին և Երեխաների միության ուսուցիչներին տրամադրում է ռեսուրսներ, որոնք անհրաժեշտ են ամեն շաբաթ Երեխաների միության և տնային երեկոների դասեր ստեղծելու համար:

Մինչ այժմ Ավետարանի գրադարանի բովանդակությունն ուղղված էր չափահասներին, երեխաների համար հնարավոր չէր ոչ մի տեղ նյութեր գտնել հատուկ իրենց համար: Այս նոր թվային ռեսուրսը ստեղծվել է այն նպատակով, որ երեխաները կարողանան ինքնուրույն կողմնորոշվել։ Այն ստեղծվել է այնպես, որ գրավիչ լինի երեխաների համար՝ նկարազարդումներով և երեխաների համար հարմար կոճակներով:

Երեխաների միության նախագահ քույր Քամիլ Ն Ջոնսոնն ասել է․ «Մենք վստահ ենք, որ Ավետարանի գրադարանի երեխաների համար նախատեսված նյութերը կամրապնդեն ձեր ընտանիքի հավատը Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ: Դրանք կհաստատեն, որ մենք երկնային ծնողների զավակներ ենք և աղբյուր կլինի՝ Հոգին ձեր տուն հրավիրելու համար»:

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Ինչպես աջակցել երեխաներին COVID-19 -ի ընթացքում

COVID-19 համավարակի ընթացքում երեխաները հնարավորություն չունեցան մասնակցելու Երեխաների միության ժողովներին: Առանց Երեխաների միության տրամադրած ուսումնական փորձառության երեխաներն ավետարանի լրացուցիչ աջակցության կարիք են ունեցել:

Եկեղեցու անդամներ Քեվին և Լինդի Բալլարդներն ԱՄՆ Ջորջիա նահանգից ասել են, որ Եկ, հետևիր ինձ ոգեշնչված ծրագիրը և իրենց ծխի աջակցությունը օգնել են իրենց Երեխաների միության տարիքի չորս երեխաներին անցում կատարել տնային-եկեղեցուն: «Մենք ամեն կիրակի հաղորդություն էինք ունենում, մեր երեխաներից մեկը դաս էր պատրաստեր, ելույթ ունենում կամ վկայում այդ շաբաթվա թեմայի շուրջ», - բացատրել է Լինդին:

Կիրակնօրյա երկրպագության այս մեթոդը նրանց երեխաներին թույլ տվեց ավելի հաշվետու լինել ավետարանի ուսման համար, կիսվել է Քեվինը: «Դա նրանց մեծ վստահություն է հաղորդել ավետարանի մասին խոսելու հարցում: Նրանց ելույթները բավականին բարելավվել էին տանն անցկացվող եկեղեցու մեր փորձառությունից հետո»:

Երեխաների հավաքածուն երեխաներին հնարավորություն է տալիս պատասխանատվություն ստանձնել իրենց ավետարանի ուսումնասիրության համար՝ շփվելով սուրբ գրությունների հարյուրավոր պատմությունների բարձրորակ տեսանյութերի, երեխաների պատմած պատմությունների, ղեկավարների ուղերձների և եզակի տեսանյութերի հետ:

Ինչպես գտնել Երեխաների բաժինը։

Ավետարանի գրադարանում երեխաների բաժինը գտնելու համար ձեր համակարգչով կամ սմարթֆոնով բացեք Ավետարանի գրադարանի հիմնական էջը: Սեղմեք՝ Լսարաններ։ Ապա սեղմեք՝ Երեխաներ։ Կբացվի մի բովանդակություն, որը բաժանված է անվանակարգերի: Անգլերեն լեզվով առկա են ավելի շատ անվանակարգեր։

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.