Mormon Newsroom
Նորություններ

Առաջին Նախագահության 2021 թվականի Զատիկի ուղերձը

Առաջին Նախագահության կողմից

Զատիկի այս տոներին մենք երախտագիտությամբ նշում ենք մեր Տեր և Փրկիչ՝ Հիսուս Քրիստոսի Հարությունը: Մենք ուրախությամբ հայտարարում ենք և հանդիսավոր կերպով վկայում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ մենք բոլորս նորից կապրենք:

Աստծո հավերժական ծրագրի համար կարևոր է Նրա Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի առաքելությունը: Նա եկավ փրկագնելու Աստծո զավակներին: Փրկիչի Քավության միջոցով հարությունն ու անմահությունը իրականություն դարձան բոլորի համար, և հավերժական կյանքը հնարավոր դարձավ բոլոր նրանց համար, ովքեր կարժանանան դրան:

Հիսուսը հայտարարեց. «Ես եմ հարությունը և կյանքը և ինձ հավատացողը թեև մեռնի էլ, կապրի. Եվ ամեն ով որ կենդանի է և ինձ հավատում է, հավիտյան չի մեռնի» (Հովհաննես 11.25–26):

​ Փա՜ռք Աստծուն՝ Հիսուս Քրիստոսի Քավության և Նրա հարության պարգևի համար:

Առաջին Նախագահություն՝

Ռասսել Մ. Նելսոն

Դալլին Հ. Օուքս

Հենրի Բ. Այրինգ

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.