Նորություններ

 185 Ամենամյա Գերագույն Համաժողով

Այսօր կկայանա ՀիսուսՔրիստոսիՎերջինՕրերիՍրբերիԵկեղեցու Ամենամյան 185-րդ ԳերագույնՀամաժողովը

Գերագույն Համաժողովը՝ դա Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից ամեն վեց ամիսը մեկ անցկացվող համաշխարհային ժողով է, որի ընդհացքում Եկեղեցու անդամները և ուրիշ մարդիկ մասնակցում են տարբեր երկուժամյա հանդիպումների՝ ուսուցանվելու և ոգեշնչվելու Եկեղեցու ղեկավարների կողմից:

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.